Hebrews, 4:15 - 6:18  library: BL  folio: 290  scribe: D

Transcription

4: 15 

16 προϲερχωμεθα ουν μετα παρρηϲιαϲ τω θρονω τηϲ χαριτοϲ ϊνα λαβωμε ελεοϲ και χαριν ευρωμεν ειϲ ευκαιρον βοηθειαν

5: 1 παϲ γαρ αρχιερευϲ εξ ανθρωπω λαμβανομενοϲ ϋπερ ανθρωπων καθιϲταται τα προϲ τον θν ϊνα προϲφερη δωρα τε και θυϲιαϲ υπερ αμαρτιω

2 μετριοπαθειν δυναμενοϲ τοιϲ αγνοουϲι και πλανωμενοιϲ επει και αυτοϲ περικειται αϲθενιαν

3 και δι αυτην οφειλει καθωϲ περι του λαου ουτωϲ και περι εαυτου προϲφερει περι αμαρτιων

4 και ουχ εαυτω τιϲ λαμβανει την τιμην αλλα καλουμενοϲ ϋπο του θυ καθωϲπερ και ααρων

5 ουτωϲ και ο χϲ ουχ εαυτον εδοξαϲεν γενηθηναι αρχϊερεα αλλ ο λαληϲαϲ προϲ αυτο υϊοϲ μου ει ϲυ εγω ϲημερον γεγεννηκα ϲε

6 καθωϲ και εν ετερω λεγει ϲυ ϊερευϲ ειϲ τον αιωνα κατα την ταξιν μελχι>ϲεδεκʼ

7 οϲ εν ταιϲ ημεραιϲ τηϲ ϲαρκοϲ αυτου δεηϲειϲ τε κ(αι) ϊκετηριαϲ προϲ τον δυναμενον ϲωζει αυτον εκ θανατου μετα κραυγηϲ ϊϲχυραϲ και δακρυων προϲενεγκαϲ και ειϲακουϲθειϲ απο τηϲ ευλαβειαϲ

8 καιπερ ων υϲ εμαθεν αφ ων επαθεν την ϋπακοην

9 και τελειωθειϲ εγενετο παϲιν τοιϲ ϋπακουουϲιν αυτω αιτιοϲ ϲωτηριαϲ > αιωνιου

10 προϲαγορευθειϲ ϋπο του θυ αρχϊερευϲ κατα τη ταξιν μελχιϲεδεκ

11 περι ου πολυϲ ημι ο λογοϲ και δυϲερμηνευτοϲ λεγειν επει νωθροι γεγονατε ταιϲ ακοαιϲ

12 και γαρ οφειλοντεϲ ειναι > διδαϲκαλοι δια τον χρονον παλιν χρια εχετε του διδαϲκει ϋμαϲ τινα τα ϲτοιχια τηϲ αρχηϲ των λογιων του θυ και γεγονατε χρειαν εχοντεϲ γαλακτοϲ ου ϲτερεαϲ τροφηϲ

13 παϲ γαρ ο μετεχω γαλακτοϲ απειροϲ λογου δικαιοϲυνηϲ νηπιοϲ γαρ εϲτιν

14 τελειων δε εϲτιν η ϲτερεα τροφη τω δια την εξιν τα αιϲθητηρια γεγυμναϲμενα εχοντων προϲ διακριϲιν καλου τε και κακου

6: 1 διο αφεντεϲ τον τηϲ αρχηϲ του χυ λογον επι την τελειοτητα φερωμεθα μη παλιν θεμελιον καταβαλλο>μενοι μετανοιαϲ απο νεκρων εργω και πιϲτεωϲ επι θν

2 βαπτιϲμων διδαχηϲ επιθεϲεωϲ τε χειρων αναϲταϲεωϲ τε νεκρων και κριματοϲ αιωνιου

3 κ(αι) τουτο ποιηϲομε εανπερ επιτρεπη ο θϲ

4 αδυνατον γαρ τουϲ απαξ φωτιϲθεταϲ γευϲαμενουϲ τε τηϲ δωρεαϲ τηϲ επουρανιου και > μετοχουϲ γενηθεταϲ πνϲ αγιου

5 και καλον γευϲαμενουϲ θυ ρημα δυναμειϲ τε μελλοντοϲ αιωνοϲ

6 και παραπεϲοταϲ παλιν ανακαινιζειν ειϲ μετανοιαν αναϲταυρουνταϲ εαυτοιϲ τον υν του θυ και παραδι>γματιζονταϲ

7 γη γαρ η πιουϲα τον επ αυτηϲ ερχομενον πολλακιϲ ϋετο και τικτουϲα βοτανην ευθετον εκεινοιϲ δι ουϲ και γεωργειται μεταλαμβανει ευλογιαϲ απο > του θυ

8 εκφερουϲα δε ακανθαϲ και τριβολουϲ αδοκιμοϲ κ(αι) καταραϲ εγγυϲ ηϲ το τελοϲ ειϲ καυϲιν

9 πεπειϲμεθα δε περι υμων αδελφοι τα κριϲϲονα και εχομενα ϲωτηριαϲ ει και ουτωϲ λαλουμε

10 ου γαρ αδικοϲ ο θϲ επιλαθεϲθαι του εργου υμων και τηϲ αγαπηϲ ηϲ ενεδειξαϲθαι ειϲ το ονομα αυτου διακο>νηϲαντεϲ τοιϲ αγιοιϲ και διακονουτεϲ

11 επιθυμουμε δε εκαϲτον ϋμων την αυτην ενδεικνυϲθαι ϲπουδη προϲ την πληροφοριαν τηϲ ελπιδοϲ αχρι τελουϲ

12 ϊνα > μη νωθροι γενη>ϲθε μειμηται δε των δια πιϲτεωϲ και μακροθυμιαϲ κλη>ρονομουντων ταϲ επαγγελιαϲ

13 τω γαρ αβρααμ επαγγιλαμενοϲ ο θϲ > επει κατ ουδενοϲ ειχεν μειζονοϲ ομοϲαι ωμοϲεν καθ εαυτου

14 λεγω ει μην ευλογων ευλογηϲω ϲε και πληθυνων πληθυνω ϲε

15 και ουτωϲ μακροθυμηϲαϲ επετυχεν τηϲ επαγγελιαϲ

16 ανθρωποι γαρ κατα του μειζονοϲ ομνυουϲιν και παϲηϲ αυτοιϲ αντιλογιαϲ περαϲ ειϲ βεβαιωϲιν ο ορκοϲ

17 εν ω περιϲϲοτερον βουλομενοϲ ο θϲ επιδειξαι τοιϲ κληρονομοιϲ τηϲ επαγγελιαϲ το αμεταθετον τηϲ βουληϲ αυτου εμεϲιτευϲε ορκω

18 ϊνα δια δυο πραγματων αμεταθετων εν οιϲ αδυνατον ψευϲαϲθαι τον θν ϊϲχυραν παρακληϲιν εχωμεν οι καταφυγον

Image

Translation

15 For we have not a high priest that can not sympathize with our infirmities, but has been tempted in all things like ourselves, without sin.

16 Let us therefore come with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy, and find grace for seasonable help.

1 For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins,

2 being able to have compassion on the ignorant and erring, since himself also is compassed with weakness,

3 and because of it he is obliged, as for the people, so also for himself, to offer for sins.

4 And not to himself does any one take the honor, but being called by God, just as also Aaron.

5 So, also, Christ glorified not himself in having become a high priest, but he that said to him: Thou art my Son, this day have I begotten thee:

6 as also in another place he says: Thou art a priest for ever, according to the order of Melchisedec:

7 who, in the days of his flesh, having with strong crying and tears offered up both prayers and supplications to him who was able to save him from death, and having been heard because of his piety,

8 although he was a Son, learned obedience from the things that he suffered;

9 and having been made perfect, he became, to all those that obey him, the author of eternal salvation,

10 having been addressed by God as high priest according to the order of Melchisedec.

11 Concerning whom we have many things to say, and hard to be explained, since you have become dull of hearing.

12 For while you ought, on account of the time, to be teachers, you again have need that some one teach you what are first principles of the oracles of God, and have need of milk, not of solid food.

13 For every one that partakes of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe;

14 but solid food belongs to full-grown men, who because of habit have their senses exercised to the discerning of both good and evil.

1 Wherefore passing by the rudimental instruction concerning Christ, let us go onward to the perfection, not again laying a foundation of repentance from dead works, and of faith toward God,

2 of the teaching in respect to baptisms, also of the laying on of hands, also of the resurrection of the dead, and of eternal judgment.

3 And this will we do, if indeed God permit.

4 For it is impossible to renew again to repentance those that were once enlightened, and had tasted of the heavenly gift, and had become partakers of the Holy Spirit,

5 and had tasted the good word of God, and the powers of the coming age,

6 and have fallen away, crucifying to themselves the Son of God anew, and putting him to an open shame.

7 For land that drinks up the rain that often comes upon it, and yields herbs fit for those for whose sake it is also cultivated, shares blessing from God;

8 but bringing forth thorns and thistles it is disapproved and near a curse, the end of which is for burning.

9 But concerning you, beloved, we are persuaded better things, and things that accompany salvation, though we thus speak.

10 For God is not unrighteous to forget your work, and the love which you showed for his name, in having ministered to the saints, and in ministering.

11 But we desire that each one of you show the same diligence in respect to the full assurance of the hope to the end,

12 in order that you become not slothful, but imitators of those who through faith and longsuffering inherit the promises.

13 For when God made promise to Abraham, since he could swear by no greater, he swore by himself,

14 saying: Surely blessing 1 will bless thee, and multiplying I will multiply thee;

15 and so having patiently endured he obtained the promise.

16 For men indeed swear by the greater, and to them an oath for confirmation is an end of all strife:

17 in which God being more abundantly willing to show to the heirs of the promise the immutability of his purpose, interposed with an oath,

18 that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we may have strong consolation, who have fled for refuge to lay hold on the hope set before us,

Physical description

parchment
scribalConservation
codicology
previousTreatment
condition
conditionRepairs
conservationTreatment